Google 徽标
top of page

泳班助教去左邊?

已更新:2021年8月2日


話說小編見呢排幾位助教教完水之後,都急急腳咁走,想問野都問唔到,唯有Whatsapp搵佢地啦…點知佢隔左一陣之後,send左張相過黎,話上緊堂遲d覆我,事後再問番佢地,原來泳會建議佢地報埋救生員課程,增值下自己,對自己對其他泳客再多一重保障。

35 次查看0 則留言

Commenti


bottom of page