Google 徽标
top of page

7月1日有咩搞?


7月1日


同以往7月1日一樣,為左慶祝回歸,今年康文署都有容許市民免費享用康樂設施,包括大部分室內及室外康樂設施,水上活動中心多種艇隻亦會豁免租用費,公眾游泳池免收入場費,但入場都係有人數限制架,滿左就要係門口排隊等入去,同埋記得要遵守相關的防疫措施啦!


來源:政府新聞網


#粉嶺泳池 #顯田泳池 #大埔泳池

#顯田泳班 #大埔泳班

#7月1日公眾泳池免費入場

7 次查看0 則留言

最新文章

查看全部